Blog

HANDMADE BLUES

Vali Racila and Raul Kusak are the living proof that you don’t have to come from Southern part of the U.S. to emote passionate but subtle blues moans that come from a place deep within the human spirit. I saw them over a few days in Romania and will cherish always their ability to simply connect with me and the rest of the audience that clung to their every breath, note and word – Steve Hecht

Vali Racila și Raul Kusak sunt dovada vie că nu trebuie să vii din partea de sud a SUA pentru a emoționa cu un blues pasionat, dar subtil, care provine dintr-un loc adânc în spiritul uman. I-am văzut de câteva zile în România și le voi prețui mereu capacitatea de a se conecta pur și simplu cu mine și cu restul publicului care s-a agățat de fiecare respirație, notă și cuvânt – Steve Hecht