Memories

Memories

#2023

#2022

#2021

#2020

Contact Info

Asociatia Sunetul Munților

logo_sunetul_muntilor

Member of

logo_ebu

Politica de confidentialitate
În măsura în care site-ul web al festivalului Blues în grădină oferă posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri (adrese de e-mail, nume, adrese, imagini, fișiere video și audio), aceste date sunt în permanență dezvăluite de utilizator pe o bază voluntară explicit. baza și exclusiv în scopul dorit, așa cum este descris la articolul 3 din statutul EBU. Datele sunt prelucrate strict în conformitate cu termenii Regulamentului general de protecție a datelor (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date (GDPR). Datele obligatorii obligatorii sunt, desigur, identificate ca atare. Datele dvs. personale sunt stocate exclusiv în scopurile dorite. Cu excepția utilizării interne, datele dvs. sunt tratate cu încredere și nu vor fi transmise terților. Nici datele dvs. nu sunt legate în niciun fel cu datele de acces menționate mai sus. La cerere, vi se vor oferi oricând detalii despre natura și întinderea datelor stocate cu o referință personală la dvs. înșivă. În plus, în conformitate cu legea, aveți dreptul de a corecta, bloca sau șterge Datele dvs. personale.

Privacy Policy
Insofar as the Blues in the garden festival website offers the opportunity to enter personal or business data (e-mail addresses, names, addresses, pictures, video and audio files), these data are at all times disclosed by the user on an explicitly voluntary basis and solely for the desired purpose as described in article 3 of the EBU statutes. The data are processed strictly in accordance with the terms of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR). Mandatorily required data are of course identified as such. Your Personal Data are stored exclusively for the desired purposes. Except for internal use , your data are treated in confidence and will not be passed on to third parties. Nor are your data linked in any way with the access data referred to above. On request, you will be provided at any time with details of the nature and extent of the data stored with a personal reference to yourself. In addition, in accordance with the law, you have the right to have your Personal Data corrected, blocked or deleted.